Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bölümden mezun olan öğrencilere “Maliye Lisans Mezunu” ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrencilere;

Kamu veya Özel sektörde;

 • Maliye Bakanlığı
 • Hazine Müsteşarlığı,
 • Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere çeşitli bakanlık ve kuruluşların mali ve idari birimleri ile denetim ve teftiş kurullarında
 • Merkez Bankası’nda
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nda,
 • Sermaye Piyasası Kurulu’nda,
 • Hakim olarak, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde;
 • Denetçi olarak Sayıştay Başkanlığı’nda
 • Mali Müşavirlik ve Gümrük Müşavirliği Hizmetleri’nde
 • Bankacılık, Sigortacılık ve Finans Kurumları’nda
 • Diğer Hizmet Kuruluşları’nda, Sanayi Kuruluşlarının mali ve idari bölümlerinde istihdam olanakları mevcuttur.

Mezuniyet Koşulları

 •  Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 •  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar