PROGRAM HAKKINDA

İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Maliye Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Bu bölümde, mezuniyet sonrası, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikimi oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin sorgulama ve inceleme yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Öğrenciler, gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak, maliye müfettişi, hesap uzmanlığı, analist, uzman, müfettiş ve benzer mesleklerde başarılı olabilecek dürüst, sorgulama ve analiz yetenekleri ile donanırlar. Temel iktisat bilgisi ile kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergiler, mahalli idareler mâliyesi ve maliye politikaları ile değişik mali sistemler hakkında teorik ve pratik bilgiler edinirler.

Detaylı Bilgi

Maliye Uzaktan Öğretim Lisans Programı ile öğrencilerin, kamu mali kesimi ve özel finans kesiminde üst kadrolara gelebilmeleri için gerekli niteliklerle donanacak, sorgulama ve inceleme yetenekleri gelişecektir. Gerek kamu gerek özel kesimde araştırmacı ve uygulamacı olarak, maliye müfettişi, hesap uzmanlığı, analist, uzman, müfettiş ve benzer mesleklerde başarılı olabilecek dürüst, sorgulama ve analiz yetenekleri ile donanırlar. Temel iktisat bilgisi ile kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergiler, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikaları ile değişik mali sistemler hakkında teorik ve pratik bilgiler edinirler.

Başvuru Koşulları

Maliye uzaktan öğretim lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır;

Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatay Geçişler: Diğer yükseköğretim kuramlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kuramlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kuramlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Meslek Yüksekokulların ve Açık öğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışıdan Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararı’na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışıdan veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi ‘ne göre yapılmaktadır.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Maliye lisans programı; işletme, sosyal siyaset, iktisat psikolojisi, mikro iktisat, istatistik, çalışma ekonomisi, anayasa hukuku, para teorisi ve politikası, maliyet muhasebesi, maliye politikası, kamu ekonomisi ve ticaret hukuku gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Maliye lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, “Maliye Lisans Mezunu” ünvanını kazanırlar.

Maliye lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

Kariyer Olanakları

Programdan mezun olan öğrenciler, kamu kesimi ve özel kesimde; başta maliye bakanlığı, hazine müsteşarlığı, gelir idaresi başkanlığı olmak üzere çeşitli bakanlık ve kuruluşların mali ve idari birimleri ile denetim ve teftiş kurullarında; merkez Bankası’nda, bankacılık düzenleme ve denetleme Kurulu’nda, sermaye piyasası Kurulu’nda; hakim olarak, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde; denetçi olarak Sayıştay Başkanlığı’nda; mali müşavirlik ve gümrük müşavirliği hizmetlerinde; bankacılık, sigortacılık ve finans kurumlarında, diğer hizmet kuruluşlarında, sanayi kuruluşlarının mali ve idari bölümlerinde çalışabilmektedirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.